Voorkamerfibrillatie is een onregelmatig en vaak snel kloppend hartritme waardoor het bloed niet meer optimaal gepompt wordt. Dit kan aanleiding geven tot kortademigheid, gevoel van hartkloppingen of soms algemene zwakte. De klachten kunnen in korte episodes optreden, terug verdwijnen, maar kunnen soms ook blijvend aanwezig zijn. Dit is een frequent voorkomende ritmestoornis en neemt toe met de leeftijd. Hoewel het geen levensbedreigende ritmestoornis is , wordt deze wel geassocieerd met trombose. Afhankelijk van het tromboserisico moet het bloed dan verdund worden. Het ritme kan ook hersteld worden door middel van medicamenten, electrische reconversie onder verdoving, of weggebrand worden via catheter ( pulmonaal vene isolatie). De verschillende behandelingsmogelijkheden worden steeds wel overwogen en besproken met uw cardioloog.