Mitraliskleplijden is een aandoening van de mitralisklep, de klep gelegen tussen de linker voorkamer en linker kamer. Mitraliskleplijden kan geleidelijk aan ontstaan over de jaren heen, of kan aangeboren zijn.

Een vernauwing van de klep, of mitralisklepstenose, verhindert dat het bloed vlot naar de linker kamer gepompt wordt. Het bloed blijft dan staan in de longen, en geeft ‘water op de longen’ en kortademigheid.

Een lekkage van de klep, of mitralisklepinsufficiëntie, zorgt ervoor dat het bloed terugvloeit naar de linker voorkamer en de longen, wat ‘water op de longen’ en kortademigheid geeft en op termijn het hart beschadigt.

Afhankelijk van de aard en ernst van het mitraliskleplijden, leeftijd en medische toestand van de patiënt, kan de mitralisklep heelkundig hersteld of vervangen worden, of in sommige gevallen via de lies behandeld worden. Zo het mitraliskleplijden nog niet ernstig genoeg is, volstaat een opvolging bij de cardioloog.