Tachycardie is een abnormaal snel kloppend hart >100/min. Dit kan het gevolg zijn van een niet-cardiale oorzaak zoals bijvoorbeeld koorts, fysieke inspanning, stress of andere. Een tachycardie kan echter ook het gevolg zijn van een ritmestoornis ter hoogte van het hart. Tachycardie welke ontstaat ter hoogte van de kamers is een ernstige aandoening waarvoor dringende medische zorgen nodig zijn. Op termijn kan de implantatie nodig zijn van een interne defibrillator.

Tachycardieën welke ontstaan in de voorkamers , ook wel supraventriculaire tachycardieën genoemd, zijn meestal eerder goedaardig, maar kunnen wel aanleiding geven tot hartfalen, bewustzijnsverlies, thoracale druk. Afhankelijk van het type supraventriculaire tachycardie kan deze behandeld worden door middel van catheterablatie of met medicatie.