Een te hoge bloeddruk (meer dan 140/90 mmHg) is een risico voor hart- en vaatziekten, zodat deze tijdig moet worden opgespoord en behandeld. Het is een zeer frequente aandoening en neemt toe met de leeftijd. Een licht tot matig verhoogde bloeddruk geeft geen klachten en kan voor zeer lange periode onopgemerkt blijven en uiteindelijke een hart- en/of vaatziekte veroorzaken. Zeer hoge bloeddrukken >200/110 mmHg kunnen klachten geven van hoofdpijn, braakneiging, druk op de borst of bovenbuik, en moeten dringend worden behandeld.

De behandeling betaat uit twee delen: levensstijlaanpassing en geneesmiddelen.


Levensstijlaanpassing

  • Gewicht: zorg dat u niet bijkomt in gewicht en probeer eventueel wat af te vallen.
  • Sporten: zorg ervoor dat u voldoende in beweging blijft
  • De zoutconsumptie drastisch verlagen (onder meer door het opsporen van de aanwezigheid van 'verborgen' zout in voedingsmiddelen, die tot 80% van uw zoutconsumptie kan uitmaken).
  • Alcoholconsumptie: voor vrouwen maximum één consumptie per dag, voor mannen maximum twee consumpties per dag; mogelijk is dit nog te veel ! Vermijd in ieder geval braspartijen (binge drinken, comazuipen)

Geneesmiddelen

Er bestaan talrijke klassen van geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk. De belangrijkste zijn:

  • diuretica (vochtafdrijvende middelen)
  • calciumantagonisten
  • angiotensine converting enzyme inhibitoren (ACE inhibitoren)
  • sartanen (AIIA)
  • bètablokkers (BB).

Elke klasse bloeddrukverlagende geneesmiddelen heeft zijn eigenschappen, voordelen en nadelen.
Uw arts zal bij de keuze van de medicatie rekening houden met uw specifieke situatie.
Bij het begin van de behandeling zal de arts een bepaald antihypertensivum voorschrijven, en het effect ervan na enkele weken evalueren. Indien uw bloeddrukwaarden onvoldoende dalen, kan hij verschillende geneesmiddelen combineren. Vaak duurt het verschillende maanden om het geneesmiddel te vinden die uw bloeddruk optimaal doet dalen.

Uw behandeling zal waarschijnlijk verschillende keren worden aangepast afhankelijk van de evolutie van uw bloeddruk.