De plotse onderbreking van de bloedtoevoer naar de hartspier geeft aanleiding tot een hartinfarct, of ook wel een myocardinfarct of hartaanval genoemd. Meestal wordt er plots een klonter gevormd op reeds bestaande aderverkalkingen in de kransslagaders of coronairen. Zo er niet tijdig gereageerd wordt, zal een deel van de hartspier afsterven. Risicofactoren voor het ontwikkelen van een hartinfarct zijn roken, suikerziekte, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, weinig fysieke beweging, ongezonde voeding etc.

De klachten van een hartinfarct kunnen wisselen, maar vaak is er een beklemmende, drukkende pijn of de borst, al dan niet met uitstraling naar de kaak, schouders of armen, welke niet beter gaat met rusten en langer dan 15 minuten duurt. Misselijkheid, zweten, onrust kunnen ook voorkomen. Soms zijn er eerder klachten in de  bovenbuik in plaats van op de borst. Een groot deel van de hartinfarcten geeft ook aanleiding tot plotse dood door ritmestoornissen, in de volksmond ook wel eens verkeerdelijk ‘een hartaderbreuk’ genoemd.

De behandeling van een hartinfarct bestaat uit het snel terug openmaken van het afgesloten bloedvat door middel van ballonnetjes en stents. Hierbij is snelheid essentieel, want tijd = spier.

Indien u nieuwe of ongekende klachten heeft aan de borstkas, moet u steeds dringend medische zorgen opzoeken. Indien u pijn heeft  dat langer duurt van 15 min, welke niet betert in rust of na het nemen van angor-medicatie, kan dit een teken zijn van een hartinfarct. Bel naar 112 of zoek dringende medische hulp of een ambulancedienst. Rijdt enkel zelf naar de spoedgevallen zo het niet anders kan.