Aortakleplijden is een aandoening waarbij de klepjes aan de basis van de aorta niet goed meer werken. Dit kan aangeboren zijn, of kan geleidelijk aan ontstaan over de jaren heen.

Een vernauwing van de klep, of aortaklepstenose, verhindert dat het bloed vlot naar de organen gepompt wordt.

Een lekkage van de klep, of aortaklepinsufficiëntie, zorgt ervoor dat het bloed terugvloeit naar het hart en de bloedsvoorziening minder efficiënt verloopt.

Afhankelijk van de aard en ernst van het aortakleplijden, leeftijd en medische toestand van de patiënt, kan de aortaklep heelkundig hersteld of vervangen worden, of ook via de lies vervangen worden. Zo het aortakleplijden nog niet ernstig genoeg is, volstaat een opvolging bij de cardioloog.