Onze artsen

Campus

Specialisatie

Dr. Oana Bodea

Ze was staflid te Grand Hopital Charleroi, niche imaging/hartfalen. Werkt  vanaf 2021 voltijds in Dendermonde werken. Zij zal Dr Schreuer vervangen, welke met pensioen gaat.

Campus

AZ St-Blasius Dendermonde - Cardiologie

Specialisatie

Pacemakerimplantaties en andere devices, Algemene klinische cardiologie, Percutane behandeling van structureel hartlijden

Maak een afspraak

Dr. Grim De Meyer

Ik studeerde in 2003 af als arts aan de universiteit van Gent waarna ik een opleiding interne geneeskunde aanvatte. Nadien volgde ik een opleiding cardiologie, waarvoor ik stages liep in het ASZ Aalst (1 jaar) en het UZ Gent (2 jaar). Doorheen mijn opleiding groeide mijn interesse voor de invasieve behandeling van hartritmestoornissen (elektrofysiologie). Tijdens mijn fellowships in het Middelheim Ziekenhuis te Antwerpen (1 jaar) en in het AZ Sint-Jan te Brugge (14 maanden) bekwaamde ik mij in deze subspecialisatie. Ik behaalde Europese erkenningen in ‘Cardiale pacing’ en ‘Invasieve elektrofysiologie’.

Ik ben actief lid van de ‘Belgian Heart Rhythm Association’ (BeHRA), alsook auteur of co-auteur van verschillende wetenschappelijke artikels binnen het domein van de behandeling van hartritmestoornissen.

Sinds 2012 ben ik staflid cardiologie in het ASZ Aalst en bouw ik  er de afdeling elektrofysiologie mee uit. Ik voer onder andere ablaties uit bij patiënten met voorkamerfibrillatie (longvenenisolaties) en plaats biventrikulaire pacemakers bij patiënten met hartfalen.

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie, ASZ Wetteren, AZ Oudenaarde - Cardiologie

Specialisatie

Electrofysiologie, Pacemakerimplantaties en andere devices, Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Elke De Vuyst

Dr. Elke De Vuyst is klinisch cardioloog met subspecialisatie hartfalen. Ze studeerdegeneeskunde aan de VUB en heeft haar cardiologie opleiding aan de ULB genoten. Nadien is ze gaan werken aan het universitair ziekenhuis in Charleroi waar ze staflid is. Ze is daar mee verantwoordelijk voor imaging, hartfalen en klinische cardiologie. Ze houdt zich ook met studies bezig en heeft ervaring met de nieuwste apps die in de Cardiologie worden geïntroduceerd. Ze gaat op campus Aalst de specialisatie hartfalen verder uitbouwen vanaf begin 2021.

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie, ASZ Wetteren

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie, Echocardiografie

Maak een afspraak

Dr. Daniël De Wolf

Ik ben hoofddocent kindergeneeskunde aan de U Gent alsook afdelingshoofd kindercardiologie aan het UZ Gent. Na mijn opleiding kindergeneeskunde  aan het UZ Brussel heb ik mij verder verdiept in de kindercardiologie van het AMC te Amsterdam, Nederland. Daarna heb ik mijn stage interventionele cardiologie gevolgd in het Hospital for Sick Children , Canada, Toronto, waar ik mijn proefschrift behaalde in 1999 aan de U Gent.

Mijn expertise is zowel klinisch als wetenschappelijk gericht op de algemene kindercardiologie, interventionele congenitale cardiologie zowel bij kinderen als volwassenen, pulmonale hypertensie alsook 3D echocardiografie. Tevens ben ik Associate Editor in “ Pediatrick cardiology”, penningmeester van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, lid van Hoge Gezondheidsraad, National Delegate Europese Vereniging voor kindercardiologie  ( AEPC) alsook fellow van de Europese Vereniging Cardiologie ( ESC).

In het ASZ ben ik consulent kindercardiologie.

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie

Specialisatie

Kindercardiologie

Maak een afspraak

Dr. Marc Debels

Ik heb mijn studies Genees-, heel- en verloskunde afgehandeld in de V.U.B. in 1985 waarna ik mij specialiseerde in hart- en vaatziekten in 1990. Tijdens mijn opleiding heb ik o.a. stage gelopen aan de ziekenhuizen Brugman en V.U.B. Brussel.

Ik heb bijzondere interesse in de algemene klinische cardiologie met een bijkomende bekwaamheid in de echocardiografie.

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie, Cardio Ov Liedekerke

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Jan Debrauwere

Mijn opleiding geneeskunde heb ik gevolgd aan de Vrije Universiteit te Brussel waar ik afstudeerde als arts in 1999. Mijn verdere opleiding Inwendige Geneeskunde en Cardiologie heb ik afgelegd in het UZ Brussel. Ik ben erkend cardioloog sinds 2005. Van 2005 tot 2007 heb ik mij verder gespecialiseerd in de Interventonele Cardiologie in de Isala klinieken te Zwolle ( Nederland).

Sinds eind 2007 ben ik werkzaam in het ASZ te Aalst als interventiecardioloog. Ik heb nog een bijkomende expertise in chronische totale occlusies.

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie

Specialisatie

Interventionele cardiologie, Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Stijn Devuyst

Algemene klinische cardiologie, cardiale revalidatie, pacemakerimplantatie

Campus Geraardsbergen  sinds 01/10/2019

 

Studies:

2019 Master in de specialistische geneeskunde - Cardiologie ( UGent)

2017-2019 Stage OLV  Ziekenhuiis ( Cardiologie)

2014 - 20156 Stage A.S.Z. Aalst ( Inwendige ziekten)

2013 - 2014 Stage AZSEZ Zottegem ( Inwzendige ziekten)

2013 Algemene geneeskunde UGent

 

Focusdomeinen:

European Heart Rhytm Association written certification in cardiac device specialist

Cardiale revalidatie

Hartfalen en cardiovasculaire preventie

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie, Cardiale revalidatie, Pacemakerimplantaties en andere devices

Maak een afspraak

Dr. Peter Dossche

Na mijn studies Geneeskunde aan de U Gent heb ik mij gespecialiseerd in de cardiologie, eveneens aan de U Gent. Ik heb nadien nog bijkomende kursus echocardiografie gevolgd in Hammersmith Londen. Sinds 2003 ben ik werkzaam in AZ Oudenaarde als klinisch cardioloog en sinds 2008 ben ik interventionele cardioloog in het ASZ Aalst.

Campus

AZ Oudenaarde - Cardiologie

Specialisatie

Interventionele cardiologie, Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Vida Firsovaite

Na mijn studies geneeskunde aan de universiteit van Kaunas, Lithouwen, heb ik mijn diploma Arts behaald aan de Universiteit Gent in 2005. Ik heb mij nadien gespecialiseerd in de Cardiologie en ben sinds 2011 cardiologe.  Sindsdien ben ik  werkzaam in het AZ Oudenaarde. Mijn bijzondere interesse gaat naast de klinische cardiologie naar niet-invasieve beeldvorming en pacemakers.

Campus

AZ Oudenaarde - Cardiologie

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Joost Geraedts

Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de KU Leuven, gevolgd door mijn opleiding Inwendige Geneeskunde en Cardiologie aan de UZ Leuven.

Sinds 1999 ben ik werkzaam als cardioloog in het St-Blasius en ik ben er sinds verschillende jaren ook diensthoofd. Ik ben voornamelijk actief in de klinische cardiologie met specialisatie in niet-invasieve beeldvorming waaronder echografie met ook een bijkomende expertise in cardiale CT en MRI. Hiervoor ben ik ook toegelaten in het UZA Antwerpen.

Raadpleging: afspraak telkens via secretariaat Cardiologie te Dendermonde op 052/252950:

  • elke dag raadpleging ST-Blasius Dendermonde
  • dinsdag- en vrijdagvoormiddag in Zele
  • dinsdagnamiddag in de Noordlaan te Dendermonde

Campus

AZ St-Blasius Dendermonde - Cardiologie, Cardio Ov Dendermonde

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Yves Hagers

Dr. Yves Hagers is klinisch cardioloog met subspecialisatie interventionele cardiologie en cardiale revalidatie. Hij heeft eveneens een bijzondere interesse in de sportcardiologie.

Hij studeerde geneeskunde aan de VUB en heeft zijn cardiologie opleiding in het Middelheim ziekenhuis genoten.

Sinds begin 2023 in hij vast staflid in ASZ Aalst.

 

 

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie, Cardiale revalidatie, Interventionele cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Hadewich Hermans

Ik volgde mijn opleiding geneeskunde aan het Limburgs Universitair Centrum en aan de KULeuven. Ik combineerde de klinische opleiding cardiologie met wetenschappelijk onderzoek over kleplijden en niet-invasieve beeldvorming.  Dit was mogelijk met de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. In 2014 werd ik erkend als specialist in de cardiologie.

Sinds 2014 werk ik als staflid in het ASZ Campus Geraardsbergen en Campus Aalst. Ik neem deel aan de raadplegingen algemene cardiologie, de zorg voor de gehospitaliseerde patiënten en het EchoLab te Geraardsbergen, en neem deel aan het EchoLab op Campus Aalst.

Campus

ASZ Geraardsbergen

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie, Echocardiografie

Maak een afspraak

Dr. Véronique Jacobs

Ik heb mijn diploma Geneeskunde behaald in 1992 aan de U Gent, gevolgd door mijn erkenning cardiologie in 1998. Ik heb een bijkomende opleiding gevolgd in de cardiale revalidatie aan de UCL te St-Luc. Naast mijn klinische algemene cardiologische activiteiten ben ik ook gespecialiseerd in de cardiale revalidatie, implanteer ik pacemakers en looprecorders in Campus Aalst.

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie, Cardio Ov Brakel

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie, Cardiale revalidatie, Pacemakerimplantaties en andere devices

Maak een afspraak

Dr. Mark La Meir

Ik ben professor en Diensthoofd Hartheelkunde aan het UZ Brussel, staflid in het ASZ Aalst en consulent aan het AZM Maastricht. Ik verkreeg mijn diploma Dokter in de Geneeskunde aan de VUB in 1992 en mijn diploma chirurgie in 1998. De Europese erkenning van cardiothoracaal chirurg verkreeg ik in 2006.

In 2012 verdedigde ik mijn doctoraat “Hybrid Treatment of Atrial Fibrillation” aan de Universiteit Maastricht.

Ik heb een speciale interesse voor minimaal invasieve chirurgie en ritmechirurgie.

Campus

ASZ Aalst - Cardiochirurgie

Specialisatie

Cardiochirurgie, Minimale invasieve cardiochirurgie, Pacemakerimplantaties en andere devices

Maak een afspraak

Dr. Michaël Rosseel

Ik studeerde af als dokter in de genees-,  heel-en verloskunde met onderscheiding aan de Universiteit te Antwerpen.  Ik heb mij gespecialiseerd in de cardiologie aan het UZ te Brussel en in de interventionele cardiologie in het vermaarde Sint-Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein - Utrecht.

Ik heb de  cathlab activiteiten opgestart in het ASZ Aalst in 1997 . Ik heb mij  gesubspecialiseerd in de interventionele cardiologie, percutane behandeling van aortaklepstenose ( TAVI) en ik heb  ook nog naast algemene cardiologische interesse  bijzondere competenties in de behandeling van arteriële hypertensie.

Sinds januari 2015 ben ik diensthoofd cardiologie. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de VZW Medische Staf van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Aalst.

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie, ASZ Wetteren

Specialisatie

Interventionele cardiologie, Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Liesbeth Rosseel

Dr. Liesbeth Rosseel is interventiecardioloog met een subspecialisatie structureel hartlijden. Ze studeerde geneeskunde aan het UGent en Cardiologie aan de VUB. Na een fellowship te Middelheim (Antwerpen) en Rigs Hospital (Kopenhagen) is ze nu staflid aan het University Hospital te Galway in Ierland. Ze zal deze activiteit te A.S.Z. campus Aalst verder uitbouwen vanaf begin 2021. Ze houdt zich ook nog bezig met klinische studies, wetenschappelijk werk en algemene klinische cardiologie.

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie, Interventionele cardiologie, Percutane behandeling van structureel hartlijden

Maak een afspraak

Dr. Tom Sarens

Ik heb mijn studies geneeskunde afgelegd aan de KU Leuven in 2004 gevolgd door mijn erkenning in de Cardiologie in 2010 . Daarna heb ik mij verder verdiept in de Intensieve Geneeskunde aan de UZ Leuven alsook in de Cardiale Revalidatie. Naast mijn algemeen klinische cardiologische praktijk ben ik ook verantwoordelijk voor de Cardiale Revalidatie in Dendermonde en ben ik mee opgenomen in de groep van Intensivisten.

Campus

AZ St-Blasius Dendermonde - Cardiologie, Cardio Ov Dendermonde, AZ St-Blasius Dendermonde, Klinische studie eenheid

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie, Cardiale revalidatie, Cardiale Intensieve Zorgen

Maak een afspraak

Dr. Jan Simoens

Ik heb mijn studies Geneeskunde vervolmaakt aan de Universiteit Gent, waar ik mij ook heb gespecialiseerd in de Cardiologie. Tevens heb ik mij verder verdiept in de Cardiale Revalidatie. Naast mijn algemene klinisch cardiologische activiteiten ben ik ook verantwoordelijk voor de Cardiale Revalidatie te Wetteren.

Campus

ASZ Wetteren, ASZ Aalst - Cardiologie

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie, Cardiale revalidatie

Maak een afspraak

Dr. Peter Van de Bruaene

Ik heb mijn studies Geneeskunde vervolmaakt aan het UZ Leuven, gevolgd door mijn opleiding in de Cardiologie Sinds 1993 ben ik werkzaam als cardioloog in het AZ Oudenaarde.

 

Campus

AZ Oudenaarde - Cardiologie

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Luc Van Driessche

Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Limburgse Universitaire Campus alsook aan de KU Leuven. Ik heb mij verder gespecialiseerd in de Interne Geneeskunde aan de UZ Leuven en in de Cardiologie in het OLV Ziekenhuis in Aalst en aan de UZ Gent. Sinds 2006 ben ik erkend Cardioloog. Ik heb dan nog gedurende 1 jaar Interventionele Cardiologie gedaan aan de UZ Antwerpen.

Sinds 2008 ben ik werkzaam in het AZ St-Blasius te Dendermonde. Tevens ben ik ook interventioneel cardioloog in het ASZ Aalst.

Campus

AZ St-Blasius Dendermonde - Cardiologie, Cardio Ov Dendermonde

Specialisatie

Interventionele cardiologie, Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Stefaan Vandamme

Na de humaniora richting Wiskunde heb ik Geneeskunde gestudeerd aan de VU te Brussel. Ik ben er afgestudeerd in 1994 met grote onderscheiding. Vervolgens  heb ik Cardiologie gestudeerd aan het UZ Brussel en AZ Middelheim om mijn  erkenning Cardiologie te hebben  in 1998.  Ik heb bijkomende specialisatie gevolgd in het UZ Brussel en het Brugmann ziekenhuis in de elektrofysiologie en de interventionele cardiologie.

Sedert 2000 ben ik  werkzaam in het ASZ  en heb ik de dienst Electrofysiologie mee opgericht. Naast het verder uitbouwen van de diagnostische electrofysiologie en radiotherapeutische  ablaties ben ik ook werkzaam als algemeen cardioloog en ritmoloog te Geraardsbergen.

Campus

ASZ Geraardsbergen

Specialisatie

Electrofysiologie, Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Guy Vandenplas

In 1999 ben ik afgestudeerd als arts aan de VUB Brussel. Ik heb mij nadien gespecialiseerd in de hartchirurgie. Van 2005 tot 2015 was ik staflid hartchirurg aan het UZ Gent. In 2012 heb ik een bijkomende opleiding gevolgd aan het Stanford Hospital in de  Verenigde Staten in harttransplantaties en steunharten. Mijn specifieke interessen gaan voornamelijk naar minimaal invasieve klepheelkunde, heelkundige behandeling van voorkamerfibrillatie als ook reconstructieve klepchirurgie , naast off-pump CABG en implantatie van pacemakers. Sinds 2015 heb de staf cardiochirurgie vervoegd in het ASZ Aalst waar ik mijn volledige activiteit heb.

Campus

ASZ Aalst - Cardiochirurgie

Specialisatie

Cardiochirurgie, Minimale invasieve cardiochirurgie, Pacemakerimplantaties en andere devices

Maak een afspraak

Dr. Phillipe Vanduynhoven

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie, AZ St-Blasius Dendermonde - Cardiologie

Specialisatie

Electrofysiologie, Algemene klinische cardiologie, Pacemakerimplantaties en andere devices

Maak een afspraak

Dr. Fabienne Vanhonsebroeck

Ik ben afgestudeerd als arts in 1992 aan de VUB te Brussel waarna ik een opleiding Interne Geneeskunde heb aangevat in het Ziekenhuis Brugmann te Brussel. Nadien volgde ik een opleiding Cardiologie om dan erkend te worden als Cardiologe in 1997. Ik heb mij nadien gedurende 2 jaar verder toegespitst op de klinische cardiologie en echocardiografie in het OLV Ziekenhuis te Aalst. Sinds 1998 heb ik een privé praktijk uitgebouwd in Ninove waar ik nog steeds actief ben. Van 1998 tot 2004 werkte ik ook als halftime in de dienst Cardiologie in het Brugmann ziekenhuis, site Paul Brien.

Sedert 2000 ben ik ook werkzaam als consulente in het ASZ Aalst. Naast mijn algemene klinische cardiologische activiteiten heb ik een bijzondere interesse in de echocardiografie.

Campus

ASZ Aalst - Cardiologie

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie

Maak een afspraak

Dr. Hans Vanoverbeke

Ik heb mijn studies geneeskunde vervolmaakt aan het UZ Gent in 1992. Ik heb daarna mijn chirurgische opleiding gevolgd aan AZ Middelares in Gent. Van 1996 tot 1998 heb ik mij verder verdiept in de cardiale heelkunde aan het bekende Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein in Nederland. Van 1998 t.e.m. 2007 was ik staflid cardiale chirurgie aan de UZ Gent. Tevens ben ik sinds 1998 actief in het ASZ ziekenhuis. Vanaf 2007 ben ik voltijds hartchirurg in het AZ Aalst waar ik mijn volledige chirurgische activiteit heb.

Campus

ASZ Aalst - Cardiochirurgie, AZ St-Blasius Dendermonde - Cardiochirurgie

Specialisatie

Cardiochirurgie, Minimale invasieve cardiochirurgie, Pacemakerimplantaties en andere devices

Maak een afspraak

Dr. Dries Viaene

Ik heb mijn diploma Geneeskunde behaald aan de KU Leuven, nadien heb ik mijn Cardiologie opleiding genoten aan de Universiteit Antwerpen en in het ZNA Middelheim. Sinds 2009 ben ik actief als klinisch cardioloog in het ASZ Aalst . Naast een aanvullende opleiding in de Cardiale Revalidatie en sportgeneeskunde aan het UZ Gent heb ik ook bijzondere interesse voor de nieuwe technieken in de cardiale beeldvorming, hartfalen, sportgeneeskunde .

Sinds 2014 ben ik mee verantwoordelijk voor de uitbouw van het echolab en ben ik ook betrokken bij de implantatie van pacemakers.

Campus

ASZ Wetteren, ASZ Aalst - Cardiologie

Specialisatie

Algemene klinische cardiologie, Cardiale revalidatie, Echocardiografie, Pacemakerimplantaties en andere devices

Maak een afspraak