Pulmonaliskleplijden is een aandoening van de pulmonaalklep, de klep gelegen tussen de rechterkamer en de arteria pulmonalis welke de longen bevloeit. Pulmonaliskleplijden is meestal een aangeboren aandoening, maar kan ook ontstaan in zeldzame gevallen.

Een vernauwing van de klep of pulmonalisklepstenose verhindert dat het bloed vlot vanuit het rechterhart naar de longen wordt gepompt. Dit geeft klachten van kortademigheid.

Een lekkage van de klep of ook pulmonalisklepinsufficiëntie zorgt ervoor dat het bloed terugvloeit naar de rechterkamer. Dit geeft meestal geen klachten. In zeldzame gevallen kan dit ook hartfalen geven en kortademigheid.

Afhankelijk van de aard en de ernst van het pulmonaliskleplijden, leeftijd en medische toestand van de patiënt kan de pulmonalisklep percutaan vervangen worden of in zeldzame gevallen chirurgisch. Zo het pulmonaliskleplijden niet ernstige genoeg is volstaat een opvolging bij de cardioloog.