Een ventrikel septum defect is een gaatje tussen de twee kamers van het hart. Het is een aangeboren hartziekte. Kleine gaatjes kunnen spontaan sluiten tijdens de kinderjaren. Grotere gaatjes kunnen op termijn beschadiging veroorzaken van het hart en de longen en moeten dan gesloten worden. Dit kan via katheters of via hartchirurgie.