Tricuspidaliskleplijden is een aandoening van de tricuspidalisklep, de klep gelegen tussen rechtervoorkamer en –kamer. Tricuspidaliskleplijden kan geleidelijk aan ontstaan of kan ook aangeboren zijn.

Een vernauwing van de klep of tricuspidalisstenose verhindert dat het bloed vlot van de rechtervoorkamer naar de –kamer gepompt wordt. Dit is zeldzaam.

Een lekkage van de klep of tricuspidalisklepinsufficiëntie zorgt ervoor dat het bloed terugvloeit van de rechterkamer naar de –voorkamer. Bij belangrijke lekkage kan dit zorgen voor uitzetting van de lever en op termijn levercirrose.

Afhankelijk van de aard en de ernst van het tricuspidaliskleplijden, leeftijd en medische toestand van patiënt kan de tricuspidalisklep heelkundig worden hersteld of vervangen. Voorlopig kan dit nog niet via de lies. Zo het tricuspidaliskleplijden nog niet ernstig genoeg is, volstaat een opvolging bij de cardioloog.