De aortografie is een contrastonderzoek van de hoofdslagader of aorta, de grootste slagader in het lichaam die ontspringt uit de linker hartkamer. Dit onderzoek zal meestal aansluitend worden verricht aan de hartkatheterisatie, waarbij via een speciaal ontworpen buisje (of `pigtail` catheter) dmv contrast en rontgenstralen de hoofdslagader in beeld kan worden gebracht. De voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is identiek aan deze van de hartkatheterisatie met dezelfde toegangsweg via de slagader in de pols of lies. Dmv de aortografie kan de cardioloog de diameter van de hoofdslagader bepalen en nagaan of er al dan niet sprake is van een verbreding (of aneurysma). Anderzijds kan tijdens dit onderzoek ook worden nagegaan of de klep tussen de linker hartkamer en de hoofdslagader (de aortaklep) geen lekkage vertoont.