De selectieve arteriografie is een onderzoek waarbij de cardioloog via een soepel buisje (of katheter) langs de slagader in de pols of lies dmv contrast en rontgenstralen een specifieke slagader in beeld wenst te brengen.

Het gaat daarbij meestal om de slagaders van de nieren of  deze gelegen onder de sleutelbeenderen om na te gaan of er sprake is van vernauwingen en deze eventueel te behandelen dmv een stent. De voorbereiding en het verloop van de procedure is identiek aan deze van de hartkatheterisatie.