Een elektrofysiologisch onderzoek (ook wel afgekort ‘EFO’) is een inwendig onderzoek waarbij elektrokatheters via een ader naar het hart worden opgeschoven. Meestal wordt het uitgevoerd onder lokale verdoving. Via de katheters wordt de elektrische activiteit in het hart gemeten en kan beoordeeld worden of de elektrische geleiding in het hart afwijkend is. Ook kunnen via de katheters elektrische prikkels toegediend worden waardoor ritmestoornissen kunnen opgewekt worden.