Het pericard of hartzakje is een dun vlies dat zich rondom het hart bevindt. In bepaalde situaties kan het hartzakje gevuld zijn met vocht of bloed en druk uitoefenen op de hartholtes. Soms kan het daarom noodzakelijk zijn om het hartzakje aan te prikken en het vocht te verwijderen, enerzijds om klachten te verlichten, anderzijds om een via een analyse van het vocht tot een diagnose te komen.

De pericardpunctie wordt verricht in steriele omstandigheden waarbij de cardioloog met behulp van rontgenstralen en/of echografie het hartzakje aanprikt met een naald. De naald wordt ingebracht via de huid net onder het borstbeen onder lokale verdoving. Afhankelijk van de hoeveelheid vocht in het hartzakje kan de cardioloog beslissen om eventueel tijdelijk een buisje (of katheter) achter te laten om de achtergebleven hoeveelheid vocht te laten afvloeien.