Een tilt test is een onderzoek dat verricht wordt bij mensen die vaak flauwvallen. Een frequente oorzaak hiervan is het te fel zakken van de bloeddruk, soms gepaard gaand met een vertraging van het hartritme. Met een tilt test kan men dit aantonen. De patiënt wordt geplaatst op een horizontale tafel, die in een hoek van 60° geplaatst wordt. Gedurende ongeveer 45 minuten worden de bloeddruk en het hartritme continu gevolgd. Indien de test afwijkend is, kan de patiënt het gevoel hebben flauw te vallen. Als dit gebeurt, wordt de tafel onmiddellijk horizontaal geplaatst en komt de patiënt snel bij.