De hartkatheterisatie of coronarografie is een onderzoek waarbij de cardioloog in een steriele omgeving dmv een fijn, buigzaam slangetje via de slagader beelden maakt van de kransslagaders of coronaire bloedvaten van het hart. Het slangetje (of katheter) wordt naar binnen gebracht onder lokale verdoving via de slagader in de pols of lies waarna de kransslagaders zichtbaar kunnen worden gemaakt door het injecteren van contrastvloeistof en het gebruik van rontgenstralen. Tijdens dit onderzoek worden dikwijls ook beelden gemaakt van de linker kamerfunctie om na te gaan of deze al dan niet afwijkend is en beoordeelt men ook de werking van de twee hartkleppen aan de linker zijde van het hart. Het maken van de beelden van de kransslagaders laat de cardioloog toe te oordelen of er al dan niet vernauwingen aanwezig. Bij ernstige vernauwing(en) kan zelfs besloten worden om tijdens dezelfde procedure een behandeling te voorzien met een ballon en/of stent. In sommige situaties zijn vernauwingen niet ernstig waarbij een behandeling met medicatie volstaat, in andere situaties komen vernauwingen niet in aanmerking voor een ingreep met ballon of stent en dient een chirurgische ingreep dmv overbruggingen overwogen te worden.

De hartkatheterisatie is een onderzoek dat een 30-tal minuten in beslag neemt en eventueel wat verlengd zal worden als er een bijkomende ingreep wordt verricht.