Tijdens de ergospirometrie wordt een fietstest verricht waarbij ook de uitgeademde gassen (O2 en CO2) gemeten worden via een mondmasker.

Dit is een dynamisch functioneel onderzoek in de cardiologie die ons belangrijke informatie levert omtrent

 • Algemene conditie
 • Mogelijkheden van het hart om de hartfrequentie te laten oplopen bij inspanningen.
 • Al dan niet ritmestoornissen en/of O2-gebrek ter hoogte van de hartspier.
 • Oorzaken van kortademigheid (cardiaal, pulmonair, gemengd, deconditionering, onvoldoende mogelijkheid om maximale inspanning te leveren wegens diverse redenen)

Beperkingen van de test

 • Patiënt moet kunnen fietsen.
 • Soms wordt het masker niet verdragen bij personen met claustrofobie.

Belangrijke voordelen zijn

 • Het niet-invasief karakter
 • Goedkoop
 • Vrij betrouwbaar

Deze test dient ook als basis om een aangepast traningsprotocol op te stellen in het kader van hartrevalidatie na een cardiaal event. (hartinfarct, coronaire stent, bypasschirurgie, klepvervanging)

Voorbereiding

 • Breng gemakkelijke kledij en schoeisel mee.
 • Liefst niet eten noch roken 2 à 3 uur voor de test.

Breng steeds de lijst mee van uw medicatie.