Bij echografie wordt er gebruik gemaakt van ultrasone geluidsgolven om de weefsels en bloedstroom in beeld te brengen. Dit is dus een voor u onschadelijk onderzoek. We gebruiken echografie voor de volgende toepassingen:

 1. Transthoracale Echocardiografie
 2. Dobutamine Stress Echocardiografie
 3. Transoesofagale Echocardiografie
 4. Duplex Halsvaten

1. Transthoracale Echocardiografie

Indicatie:

Quasi alle cardiologische aandoeningen hebben baat bij een transthoracale echografische evaluatie van het hart:

 • hartfalen (beoordelen en opvolgen van de samentrekkingsfunctie van het hart, zoeken naar de oorzaak bv hartkleplijden of overdruk in de longbloedvaten, …),
 • hoge bloeddruk (beoordelen van de orgaanschade onder de vorm van verdikking van de hartspier),
 • hartkleplijden (beoordelen van de ernst van de vernauwing  of lek en de weerslag op het hart)

Techniek:

U draait op de linkerzijde, er worden klevers (elektroden) op de rug of de buik geplaatst die het hartritme tijdens het onderzoek registreren. De cardioloog plaatst de echoprobe tegen de borstkas (= transthoracaal), met op de probe wat gel om het geluid beter te geleiden. Op verschillende plaatsen op de borstkas worden de hartspier, de hartkleppen en de bloedstroomsnelheid gemeten.

Voorbereiding:

Er is geen specifieke voorbereiding voor dit onderzoek. U moet hiervoor niet nuchter zijn. Al uw dagelijkse medicatie mag worden ingenomen. Dit onderzoek kan zowel via een speciale afspraak op het Echolab worden uitgevoerd, als op de algemene raadplegingen door uw cardioloog.

Nazorg:

Er is geen specifieke nazorg voor dit onderzoek.


2. Dobutamine Stress Echocardiografie

Indicatie:

Uw hart wordt met medicatie onder stress gezet: het gaat sneller kloppen en de samentrekkingsfunctie wordt gestimuleerd met een medicament dat via een infuus wordt toegediend: dobutamine.

Dit onderzoek wordt door uw behandelend cardioloog aangevraagd en wordt uitgevoerd in het Echolab voor volgende indicaties:

 • opsporen van zuurstoftekort aan het hart bij inspanning
  • als u geen maximale fietstest kan uitvoeren wegens problemen aan de benen, bloedvaten, rug, zenuwstelsel
  • als het elektrocardiogram bij een fietstest niet kan geïnterpreteerd worden bv bij geleidingsstoornissen
 • beoordelen van de ernst van aortaklepvernauwing in speciale omstandigheden (low-flow low-gradient)

Techniek:

U neemt plaats op de tafel in het Echolab. Er wordt een infuus geplaatst in de voorarm. U draait op de linkerzijde, er worden klevers (elektroden) op de rug en de buik aangebracht die het hartritme tijdens het onderzoek registreren. U krijgt tevens een bloeddrukmeter aangelegd. De cardioloog plaatst de echoprobe tegen de borstkas op verschillende plaatsen om de samentrekkingsfunctie van de hartspier te beoordelen. Deze opnames dienen als referentie tijdens het hele onderzoek. Dan wordt er gestart met de dobutamine infusie volgens het protocol van de Europese Richtlijnen. Er worden op verschillende tijdstippen beelden gemaakt van het hart tijdens stress en in de rustfase na stop van het medicament. Deze worden vergeleken om zones van zuurstoftekort op te sporen. Onmiddellijk na de test wordt u reeds het resultaat meegedeeld van het onderzoek.

Voorbereiding:

U dient nuchter te zijn voor dit onderzoek. Uw behandelend cardioloog zal u tevens aangeven welke medicatie u de dag voor en de dag van het onderzoek niet mag innemen: geen betablokkers en geen calciumantagonisten want deze verstoren het resultaat van het onderzoek (vals normaal).

Nazorg:

Er is geen specifieke nazorg voor dit onderzoek. U mag na het onderzoek weer al uw gewone medicatie hervatten. U mag onmiddellijk na het onderzoek eten en drinken.


3. Transoesofagale Echocardiografie

Indicatie:

De beeldvorming via de slokdarm is superieur aan de beeldvorming via de borstkas aangezien het hart vlak tegen de slokdarm ligt en er dus geen storing is door de tussenliggende long en borstkaswand. We gebruiken dus dit onderzoek wanneer een zeer nauwkeurige beeldvorming noodzakelijk is, bv:

 • uitsluiten van bloedklonters in het hart voorafgaand aan een cardioversie (terug regelmatig maken van het hart bij ritmestoornissen waardoor klonters kunnen loskomen uit het hart)
 • beoordelen van de hartkleppen bij vermoeden van endocarditis: ontsteking van de binnenkant van het hart door bacteriën, schimmels, …
 • beoordelen van de ernst en het mechanisme van hartklepaandoeningen om de indicatie tot heelkunde te bepalen en de manier van chirurgisch herstel of vervanging te begeleiden

Techniek:

U neemt plaats op de tafel in het Echolab. Er wordt een infuus geplaatst in de voorarm. De keel wordt verdoofd met een verdovende gel. U draait om de linkerzijde. Er wordt een bijtblokje geplaatst tussen de tanden. De echoprobe voor dit onderzoek is geen staafje maar een flexibele slang met de dikte van een pink. Deze wordt via het bijtblokje in de mond geschoven, en u dient deze slang in te slikken.  Op enkele minuten tijd worden alle benodigde beelden opgenomen, en de speciale analyses gebeuren offline na het onderzoek om de duur voor u zo kort mogelijk te houden.

Uitzonderlijk heeft u een heel uitgesproken braakreflex bij het inbrengen van de echoprobe. In deze gevallen krijgt u een slaapmedicament ingespoten via het infuus. U mag dan niet zelf terug naar huis rijden.

Voorbereiding:

U dient minstens 4 uur nuchter te zijn voor dit onderzoek want de echoprobe wordt in de slokdarm ingebracht.

Nazorg:

U mag nog tot 1 uur na het onderzoek niet eten of drinken. Na 1 uur mag u proberen te slikken met wat water, als u zich niet verslikt mag u eten. Uw keel is immers verdoofd met een lokaal verdovingsmiddel.


4. Duplex Halsvaten

Indicatie:

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bv:

 • bij personen na een beroerte als deel van de zoektocht naar de oorzaak van de beroerte: aderverkalking, volledige verstopping of een scheur van het bloedvat
 • als voorbereiding op hartheelkunde: er mogen dan immers geen belangrijke vernauwingen zijn van de halsbloedvaten, dit om zuurstoftekort aan de hersenen te vermijden
 • als bijkomende inschatting van het globale cardiovasculaire risico naast de klassieke factoren zoals roken, diabetes, cholesterol: de intima-mediadikte wordt gemeten, dit maakt deel uit van de bloedvatwand.

Techniek:

U neemt plaats op de echotafel en u maakt de hals vrij. Er worden berschermende doekjes op uw kleding geplaatst. De cardioloog plaatst de echoprobe met wat gel erop tegen uw hals, en meet de eventuele verkalking in de bloedvaten, de dikte van de bloedvatwand, en de bloedstroomsnelheid in de halsbloedvaten.

Voorbereiding:

Er is geen specifieke voorbereiding voor dit onderzoek. U moet niet nuchter zijn en u mag al uw gewone medicatie innemen. Het onderzoek gaat door via een speciale afspraak op het Echolab of op de raadpleging bij uw behandelend cardioloog.

Nazorg:

Er is geen specifieke nazorg voor dit onderzoek.