Sinds een 10-tal jaar kan de aortaklep nu ook vervangen worden via catheters waarbij het hart niet meer moet opengemaakt worden. Deze nieuwe techniek werd oorspronkelijk enkel voorbehouden voor patiënten die niet meer geopereerd konden worden, maar gezien de zeer goede resultaten worden ook hoog risicopatiënten behandeld met deze techniek . Via een prikje in de lies wordt een catheter geplaatst tot voorbij de aortaklep. Via deze toegang wordt dan een nieuwe klep geplaatst ter hoogte van de aortaklep. Nadien wordt de prikplaats gesloten met een kleine hechting. Tegenwoordig kan deze techniek meestal gebeuren onder lichte sedatie en niet meer onder algemene anesthesie. Dit verkort de ziekenhuisopname en versnelt de mobilisatie. De nazorg zijn dezelfde als bij een heelkundige klepvervanging. In het ASZ Aalst worden jaarlijks een 25 à 30 kleppen vervangen. Ook gebruiken wij de meest recente en nieuwe kleppen zoals Direct Flow Medical (DFM) en Evolut R (Medtronic). Het ASZ Aalst is ook één van de weinige erkende terugbetaalde TAVI-centra in België.