Vernauwingen van de coronaire bloedvaten kunnen behandeld worden met catheters, ballonnetjes en stents. De verzamelterm voor deze interventies wordt “ percutane coronaire interventie of PCI” genoemd. Dit gebeurt meestal via de pols of de lies. Na het aanprikken van de desbetreffende arterie wordt een fijne catheter gebracht tot aan het hart. Via deze catheter wordt dan een zeer fijne draad doorheen het letsel of vernauwing gebracht waarover dan een ballonnetje of stent kan worden geplaatst om het bloedvat volledig open te maken. De prikplaats wordt gesloten, hetzij met een propje of met een drukverband. Nadien moeten gedurende enkele maanden extra bloedverdunners genomen worden om het bloedvat mooi open te houden.