Patiënten met onbehandelbare ernstige arteriële hypertensie kunnen in aanmerking komen voor renale denervatie. Dit is een relatief nieuwe techniek waarbij de bezenuwing van de nier wordt onderbroken. Hoewel initiële studies zeer hoopgevend waren, blijkt uit de laatste studies dat er nog wat onzekerheid is over de techniek. Desalniettemin kan deze overwogen worden bij persisterende ernstige hoge bloeddruk welke maximaal behandeld wordt. Renale denervatie gebeurt echter best steeds in studieverband zodat de techniek nog verder gevalideerd kan worden.