Patiënten met voorkamerfibrillatie en een hoog risico voor trombose en bij wie orale anticoagulatie niet mogelijk is omwille van voorgaande bloedingen of om andere redenen, kunnen tegenwoordig in aanmerking komen voor deze nieuwe techniek. Hierbij wordt er een kleine plug geplaatst in het linker hartoortje via punctie in de lies. Nadien zijn slechts tijdelijke bloedverdunners nodig voor een korte periode. Recente studies hebben aangetoond dat de techniek even veilig is als orale anticoagulatie.