In zeldzame gevallen ontstaat er een klein lekje langs een kunstklep. Dit kan zorgen voor hartfalen of kortademigheid of soms ook wel bloedafbraak of hemolyse. In deze gevallen is er indicatie om het paravalvulair lek te sluiten. Dit kan in eerste instantie geprobeerd worden via catheters. Hierbij worden kleine parapluutjes geplaatst ter hoogte van de opening om deze te sluiten.