Patiënten met ernstige arteriële hypertensie of acute nierinsufficiëntie berustend op vernauwingen van de nierslagaders kunnen in aanmerking komen voor ballondilatatie, al dan niet met stentplaatsing. Hierbij wordt de bevloeiing van de nier hersteld. In goed geselecteerde gevallen kan de bloeddruk dalen en kan de nierfunctie recupereren. Selectie van de patiënten is hierbij primordiaal. Dit gebeurt steeds in nauwkeuring overleg met de dienst nierziekten.