Pijn of druk op de borstkas, ook wel angor, angina pectoris, of ‘angine de poitrine’ genoemd, zijn termen die gebruikt worden wanneer de thoracale pijn te wijten is aan zuurstoftekort ter hoogte van het hart. Het is een symptoom van ischemisch hartlijden. Hoewel het vaak beschreven wordt  als een druk, zwaarte, toesnoering, een band of pijn ter hoogte van de borstkas, soms met uitstraling naar de hals, kaak, schouders en/of armen, kunnen de klachten soms niet duidelijk of typisch zijn, zoals bvb last in de bovenbuik, braakneiging, zweten, kortademigheid etc. De klachten kunnen uitgelokt worden door inspanningen, maar kunnen ook in rust voorkomen. We onderscheiden stabiel en onstabiel angor.

Kenmerken van stabiel angor:

  • komt voor wanneer het hart belast wordt, zoals bij inspanningen, fietsen, of trappen lopen
  • kan meestal voorspeld worden bij inspanningen en is vergelijkbaar met vorige episodes
  • verdwijnt snel  (enkele minuten) bij het stoppen van de inspanning of bij het nemen van angor-medicatie

Kenmerken van onstabiel angor, een medische urgentie:

  • komt voor in rust
  • is onverwacht en van een ander karakter dan de eventueel gekende stabiele angor
  • blijft aanhouden, langer dan 30 min, en gaat niet steeds over met angor-medicatie
  • kan de uiting zijn van een hartaanval of –infarct

Indien u nieuwe of ongekende klachten heeft aan de borstkas, moet u dingend medische zorgen opzoeken. Indien u pijn heeft  dat langer duurt van 15 min, welke niet betert in rust of na het nemen van angor-medicatie, kan dit een teken zijn van een hartaanval. Bel naar 112 of zoek dringende medische hulp of een ambulancedienst. Rijdt enkel zelf naar de spoedgevallen zo het niet anders kan.