Een geruis aan het hart kan een teken zijn van een afwijking ter hoogte van de kleppen van het hart. Bij kinderen tot jongvolwassenen kan een systolisch geruis nog normaal zijn, maar het moet steeds onderzocht worden door een arts. Bij klachten van kortademigheid, druk op de borst of flauwvallen moet u steeds spoedig  medische zorgen opzoeken.