Bij een ziekenhuisopname dient U zich in te schrijven aan de balie “ Inschrijvingen” . Deze is gelegen aan de inkomhal van het ziekenhuis. Zo U via de spoedgevallen wordt opgenomen wordt dit voor U geregeld op de spoedgevallen. U zal daar patiëntenstickers ontvangen. Van de inkomhal kunt U dan naar de desbetreffende afdeling gaan. U kan eventueel hiervoor begeleid worden. Eens aangekomen op de afdeling zal de verpleegkundige U brengen naar uw kamer. U zal kort ondervraagd en onderzocht worden door de verpleegkundige. Zo mogelijk is het steeds praktisch om een medicatielijstje mee te nemen. U wordt daarna ook gezien door de assistent en de desbetreffende cardioloog en supervisor. Afhankelijk van de onderliggende problematiek zullen bijkomende onderzoeken worden gepland. Hiervoor moet U soms wel nuchter blijven. De verpleging zal U hiervan steeds op de hoogte brengen. U zult steeds de nodige uitleg krijgen van zowel de verpleging als de cardioloog. Indien U vragen heeft moet U nooit aarzelen om deze te stellen.

Afhankelijk van de afdelingen zullen de bezoekuren variëren. U kan deze steeds verkrijgen bij de verpleegkundigen.

Uw ontslag wordt steeds afgesproken met de verantwoordelijke cardioloog. U zult dan de nodige ontslagpapieren alsook medicatielijst meekrijgen, evenals een controle afspraak bij uw cardioloog.